Bliżej przeszłości Zamku Krzyżtopór

Bliżej przeszłości Zamku Krzyżtopór - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt został zrealizowany w 2010 r. za kwotę 27,500 zł. którą przeznaczono na zakup:

  • dwóch zbroi rycerskich,
  • VII - wiecznych stroi z epoki (dam dworu oraz szlachciców) dla pracowników Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Przeznaczone są one do ekspozycji: w sali wystawowej, podczas prelekcji historycznych dla szkół, pokazów w czasie targów turystycznych, stoisk promocyjnych oraz inscenizacjach historycznych na terenie Zamku.

Celami operacji było podniesienie atrakcyjności turystycznej Zamku. Przybliżenie historii obiektu oraz sylwetki jego mieszkańców. Ponadto miejscowość Ujazd i gmina Iwaniska posiadać będą dodatkowe narzędzia by zachęcić turystów do pojawienie się w tej okolicy oraz wypromują się jako tereny godne zwiedzenia. Zarówno w mieszkańcach gminy jak również w przybyłych gościach kształtować będziemy poszanowanie dziedzictwa kulturowego Polaków oraz podziw dla wspaniałej historii Rzeczpospolitej.