Przebieg i charakter sesji należy każdorazowo uzgodnić z administratorem obiektu podpisując stosowną umowę - dotyczy dużej sesji fotograficznej.


niezbędne dokumenty do pobrania Cennik zwiedzania zamku Krzyżtopór Regulamin zwiedzania zamku Krzyżtopór