Zamek Krzyżtopór markowym produktem turystycznym Województwa Świętokrzyskiego

Zamek Krzyżtopór markowym produktem turystycznym Województwa Świętokrzyskiego to inwestycja warta niespełna 12 ml złotych, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego realizowany w latach 2010 - 2013. Przedmiotem projektu była renowacja, uatrakcyjnienie i promocja Zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

Realizowany projekt zgodnie z założeniem konserwatorów i archeologów nie mógł zmienić znacząco wyglądu zamku. Wszelkie działania były poprzedzone wnikliwymi pracami archeologicznymi na obiekcie, których efekty były szeroko analizowane. Nadzór naukowy nad projektem prowadziła Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, która skupiła wokół siebie wielu specjalistów, znawców dziedziny konserwacji i rewitalizacji podobnych obiektów historycznych.

Prace obejmowały wykonanie: zabezpieczeń struktury zabytku poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich na murach Zamku, adaptacje pomieszczeń na potrzeby obsługi ruchu turystycznego w bastionie „Smok” bez naruszenia oryginalnej bryły (w tym budowę sali audiowizualnej, sali wystawowej), wymianę zadaszeń, wykonanie posadzki dziedzińca, częściową rekonstrukcje budynku bramnego, wykonanie tras zwiedzania Zamku, częściową rekonstrukcję ogrodów różanych, zagospodarowanie terenu przed zamkiem, budowę parkingu, przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji promocyjnej a także stworzenie zachwycającej iluminacji, która pozwoli na nocne zwiedzanie.

Realizację w/w projektu przyczyni się do utworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz znacznego polepszenia warunków zwiedzania, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie liczby zwiedzających Krzyżtopór turystów. Dzięki pracom renowacyjnym udało się dostosować obiekt do współczesnych standardów dotyczących obsługi ruchu turystycznego.

W ramach projektu pozyskane fundusze unijne pozwoliły na szeroko pojętą promocję, na którą złożyły się: reklamy i artykuły w mediach, banery reklamowe, opracowanie aktualnych wydawnictw i materiałów promocyjnych, stworzenie nowoczesnej strony www oraz profili społecznościowych. W ten sposób chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób, które nie znają Krzyżtoporu oraz przypomnieć się tym, którzy już do nas zawitali jednocześnie pokazując zmiany i udogodnienia w obiekcie.

Powyższe działania ukazują Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe - jako jeden z najważniejszych obiektów historycznych i turystycznych Województwa Świętokrzyskiego.