Informacja o imprezach i regulamin bezpiecznego zwiedzania

W związku z panującą sytuacją imprezy plenerowe z miesiąca czerwca zaplanowane na sezon turystyczny 2020 zostały odwołane. Na zamku nie odbędzie się zaplanowany na czerwiec Dzień Dziecka oraz Wojewódzki Turniej Szachowy. Odwołane zostały również Niedziele z historią w tle.

WYTYCZNE BEZPIECZNEGO ZWIEDZANIA
Zamku Krzyżtopór w Ujeździe
obowiązujące w dobie wprowadzonych ograniczeń
związanych z koronawirusem


1.Maksymalnie na obiekcie może przebywać 100 osób z zachowanie 2 metrowego odstępu.
2.Przy punkcie kasowym może przebywać6 osób z zachowanie 2 metrowego odstępu.
3.W sklepiku z pamiątkami zaleca się przebywanie 6 osób, po 3 osoby do stanowiska kasowego z zachowaniem bezpiecznej odległości.
4.Zwiedzanie z przewodnikiem dla grup dziesięcioosobowych.
5.Zakaz zwiedzania grupowego powyżej 10 osób.
6.Wprowadzono jednokierunkowy ciąg zwiedzania dla zapewnienia bezpiecznego dystansu.
7.Turysta przebywający na terenie obiektu zobowiązany jest do noszenia maseczki lub przyłbicy, w które należy zaopatrzyć indywidualnie.Zgodnie z§ 18 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 poz.792) obowiązku noszenia maseczki lub przyłbic nie mają osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
8.W trosce o bezpieczeństwo i higienę zamyka się obiekt dla zwiedzających w godzinach od 12.00. do 12.30 celem przeprowadzenia mycia i dezynfekcji toalet, balustrad, klamek, blatów itp.
9.Na terenie obiektu zapewnia się środki ochrony osobistej, tj. płyny dezynfekujące znajdujące się przy kasie biletowej oraz przy wejściu do toalet. W toaletach zapewniono mydło antybakteryjne.
10.W miejscach widocznych i dostępnych zawieszono instrukcje dotyczące mycia i dezynfekcji rąk oraz instrukcje zakładania i zdejmowania maseczek ochronnych.
Wytyczne obowiązują od dnia 11 maja 2020 r.do odwołania.

Dbajmy o zdrowie i życie.