Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

18 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków.
Święto to zostało ustanowione w 1983 roku, a jego celem jest przybliżenie problematyki dziedzictwa kulturowego i prezentowanie zabytków o szczególnym znaczeniu dla spuścizny kulturowej danego kraju.
W Polsce takie zabytki uzyskują status Pomnika Historii nadawany decyzją prezydenta RP. Zamek Krzyżtopór uzyskał ten status w 2018 roku.