Regulamin

 

 

 

Regulamin zwiedzania

Zamku Krzyżtopór w Ujeździe


I. Informacje ogólne:

 

   1. Godziny otwarcia zamku:

       * w sezonie turystycznym od 1 kwietnia do 31 października od 8.00 do 20.00

       * poza sezonem turystycznym od 1 listopada do 31 marca w godzinach od 8.00 do 16.00

    2. Podstawą do wejścia na Zamek Krzyżtopór w Ujeździe jest posiadanie ważnego biletu jednorazowego 

        wstępu oraz paragonu fiskalnego lub zaproszenia zwiedzającego, określającego datę i godzinę zwiedzania.

    3. Zakup biletu oznacza akceptację regulaminu zwiedzania zamku Krzyżtopór, ze szczególnym uwzględnieniem   

        zachowania środków bezpieczeństwa poruszania się po obiekcie.

    4. Akceptacja regulaminu oznacza przyjęcie na siebie (zwiedzającego) wyłącznej odpowiedzialności za skutki

        poruszania się po obiekcie.

    5. Bilet jednorazowy upoważnia wyłącznie do jednokrotnego wejścia na teren Zamku Krzyżtopór.

    6. Sprzedaż biletów uprawniających do zwiedzania zostaje zakończona na 1 godzinę przed zamknięciem punktu   

        kasowego. Wiąże się to bezpośrednio z faktem, że ostatnie wejście na Zamek możliwe jest najpóźniej na 

        godzinę przed zamknięciem obiektu.

    7. Godziny otwarcia wystaw czasowych na terenie Zamku Krzyżtopór określa Dyrektor odrębnymi zarządzeniami.

    8. Szczegółowe informacje dotyczące ekspozycji stałej, wystaw czasowych, miejsc niedostępnych do zwiedzania,  organizowanych imprez oraz cen biletów będą zamieszczane w gablotach informacyjnych znajdujących się  przed wejściem do Zamku Krzyżtopór, w kasach biletowych oraz na stronie internetowej:         www.krzyztopor.org.pl

 

II. Zwiedzanie Zamku Krzyżtopór w Ujeździe:

 

    1. Odbywa się codziennie z wyłączeniem określonych wcześniej dni:

        * 01 stycznia każdego roku (Nowy Rok)

        * Wielka Niedziela (Święta Wielkanocne)

        * 01 listopada każdego roku (Wszystkich Świętych)

        * 25-26 grudnia każdego roku (Święta Bożego Narodzenia)

    2. Zamek Krzyżtopór można zwiedzać wyłącznie po wyznaczonych trasach turystycznych według wyznaczonego

        kierunku:

        * indywidualnie

        * grupowo

        * z usługą przewodnika - zwiedzanie odbywa się w  języku polskim, angielskim (po wcześniejszej rezerwacji).

        Ze względów konserwatorskich bądź organizacyjnych, trasa zwiedzania może być zmieniona lub skrócona. 

        Zmiana trasy zwiedzania bądź jej ograniczenie nie pociąga za sobą skutków w postaci zmian (obniżenia) cen

        biletów wejściowych.

    3. W przypadku chęci zwiedzania zamku z usługa przewodnika indywidualnie lub w grupach zorganizowanych,  

        konieczne jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji i wskazanie proponowanego terminu i godziny zwiedzania 

        poprzez informacje telefoniczną - 15 8601133, elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (rezerwacja poprzez 

        system on-line jest bezpłatna). Grupy posiadające wczesniejszą rezerwację będą obsługiwane poza 

        kolejnością.

    4. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania usługi przewodnika lub innej usługi, należy 

        powiadomić IKZK w Ujeździe w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia rezerwacji lub niezwłocznie po

        wystąpieniu okoliczności powodujących rezygnację z rezerwacji.

    5. Nocne zwiedzanie Zamku Krzyżtopór odbywać się będzie od kwietnia do końca października każdego roku w

        każdą drugą oraz ostatnią sobotę miesiąca:

        * od 1 kwietnia do 31 sierpnia w godzinach od 22.00 do 24.00

        * od 1 września do 31 października w godzinach od 21.00 do 23.00

        poprzedzone wcześniejszą rezerwacją, telefoniczną, pocztową lub elektroniczną w celu zebrania określonej  

        liczby zwiedzających (nie mniej niż grupa 10-cio osobowa). W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa

        turystom, zwiedzanie nocne będzie odbywać się wyłącznie z usługą przewodnika.

        Nie dopuszcza się nocnego zwiedzania obiektu w formie indywidualnej.

        Istnieje możliwość zarezerwowania nocnego zwiedzania w dowolnym terminie (według zasad określonych w 

        cenniku), po wcześniejszych uzgodnieniach z administratorem zamku.

 

III. Przepisy porządkowe:

 

    1. Na terenie Zamku obowiązuje ruch pieszych, wprowadzone na teren zamku rowery należy pozostawić w

        wyznaczonych miejscach (stojakach na rowery) przed wejściem do zamku. IKZK w Ujeździe nie ponosi  

        odpowiedzialności za pozostawione rowery.

    2. Podczas zwiedzania bezwzględnie ZAKAZUJE SIĘ !:

        * wnoszenia ostrych przedmiotów, broni palnej

        * przebywania na obiekcie po godzinach zwiedzania

        * palenia tytoniu, wnoszenia - spożywania alkoholu lub narkotyków

        * używania telefonów komórkowych - dotyczy pomieszczeń zamkniętych

        * wprowadzania i wnoszenia zwierząt - z wyłączeniem psa przewodnika

        * fotografowania z użyciem statywu

        * fotografowania z użyciem maszyn i urządzeń latających (dron, balon, itp.)

        * dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz

        * oddalania się od grupy przed zakończeniem zwiedzania

        * wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania

        * rozpalania ognisk bez zezwolenia

        * hałaśliwego zachowania, biegania

        * wspinania się na mury

        * dewastacji elewacji zamku

    3. Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zagubione 

        rzeczy na terenie Zamku.

    4. Zobowiązujemy zwiedzających do przestrzegania zasad p.poż., bhp, oraz postępowania zgodnego z ogólnie

        przyjętymi normami dobrego zachowania w miejscach publicznych. 

 

IV. Zasady bezpieczeństwa:

 

    1. Poruszanie się po zamku wymaga zachowania szczególnej ostrożności ze względu na fakt, iż substancja murów

        ulega ciągłej erozji. 

    2. Ze względów bezpieczeństwa należy poruszać się wzdłuż murów w odległości nie mniejszej niż 150 cm,

        wyłącznie po wyznaczonych trasach zwiedzania. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności

        za zdarzenia, które mogą wystapić pza trasami zwiedzania.

    3. W miejscach zaciemnionych, z ogranicznoną widocznością zalecamy używać latarek (trasa czerwona)

    4. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe z winy zwiedzającego poruszającego się po obiekcie poza wyznaczonymi trasami zwiedzania

    4. Dzieci, po obiekcie, mogą poruszać się wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, którzy ponoszą

        wyłączną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. 

    5. Opiekunowie dzieci i młodzieży szkolnej zobowiązani są do ścisłego nadzoru nad grupą w trakcie zwiedzania

        oraz do współpracy z przewodnikiem po zamku. 

    6. Osoby wchodzące na teren Zamku Krzyżtopór oraz ich bagaż w uzasadnionych przypadkach moga zostać 

        poddane kontroli przez pracowników IKZK w Ujeździe bądż pracowników agencji ochrony chroniących obiekt.

    7. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników agencji ochrony lub

        pracowników bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego na zamku.

    8. Osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu, zakłóca porządek zwiedzania

        przez innych turystów, narusza ogólnie przyjete normy zachowania w miejscach publicznych będą wypraszane

        poza obiekt.

 

V. Zgody Dyrektora Instytucji Kultury wymaga:

 

    1. Wjazd samochodów, motocykli, motorowerów na teren Zamku Krzyżtopór

    2. Prowadzenie działalności gospodarczej (akwizycja) oraz artystycznej

    3. Organizowanie akcji reklamowych

    4. Organizowanie uroczystości i ceremonii

    5. Wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Zamku

        Krzyżtopór w Ujeździe w celach komercyjnych.

        Informacje uzupełniające można uzyskac pod numerem telefonu: 15 8601133, elektronicznie:  

        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krzyztopor.org.pl

 

VI. Osoby uprawnione:

 

    1. do biletu ulgowego:

       (po okazaniu legitymacji lub dokumentu potwierdzającego wiek lub rodziaj ulgi)

       * uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych, studenci

       * emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami

       * kombatanci

       * dziennikarze

 

    2. do bezpłatnego wstępu:

       * mieszkańcy gminy Iwaniska^^

       * uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z gminy Iwaniska^^

       * przewodnicy zewnętrzni, kierowcy autokaru, jeden opiekun na 10 podopiecznych

       * dzieci do lat 6

 

^^ - nie dotyczy organizowanych imprez